Економічний енциклопедичний словник

Компанія інвестиційна — компанія, яка акумулює кошти приватних інвесторів через емісію власних цінних паперів (зобов'язань) і вкладає їх в акції, облігації та інші активи підприємств своєї країни і за кордоном з метою отримання прибутку на вкладений капітал. Подібно до інвестиційного банку К.і. посідає проміжне становище між позичальником та індивідуальним інвестором, але відрізняється від банку тим, що повністю виражає інтереси інвестора. Доходи, отримані у вигляді дивідендів і відсотків, К.і. розподіляє серед своїх акціонерів (пайовиків), а прибуток від підвищення біржового курсу цінних паперів зараховується, як правило, до резервів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити