Економічний енциклопедичний словник

Конвергенції теорії — теорії, згідно з якими взаємопроникнення капіталізму й соціалізму зумовлює утворення нового типу суспільства, що базується на поєднанні позитивних ознак цих соціально-економічних систем за одночасного усунення негативних. К.т. були поширені на Заході в 60 — 80-ті XX ст. У них домінував підхід Я. Тінбергена, згідно з яким суспільство сприйме такі цінності капіталізму, як приватну власність, економічні стимули і мотиви, в т.ч. мотив прибутку підприємця та ринкову систему господарювання, але відмовиться від принципу державного невтручання у розвиток економіки. Водночас суспільство сприйме три основні принципи соціалізму (вищий ступінь рівності, ширша участь найманих працівників у контролі за виробництвом, економічне планування) і відмовиться від суспільної власності на засоби виробництва. З розпадом т.зв. світової системи соціалізму деякі економісти Заходу почали вживати поняття конвергенції до процесу прискорення розвитку економічно відсталих країн і наближення їх за рівнем розвитку (а згодом і входження) до "клубу" розвинених країн з соціально орієнтованою ринковою системою господарювання і високим рівнем життя. З методологічної точки зору основним недоліком цих концепцій є теза про можливість взяти зі старих суспільств лише позитивні сторони і пропонування відірваних від практики ідей про соціально-економічне зближення, яке можливе лише у разі соціалізації капіталізму і навпаки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити