Економічний енциклопедичний словник

Конкурентоспроможність товару — споживчі властивості товару (послуги), які відрізняють його від товару — конкурента за ступенем їх відповідності конкретним потребам, вимогам конкурентного ринку з урахуванням витрат на їх задоволення. Найважливіші фактори К. — техніко — технологічний рівень і якість продукції, її здатність задовольняти потреби певної категорії споживачів. Головні елементи К. — рівень цін, якість продукції, умови сервісу, термін гарантії виробу, обсяги післяпродажних послуг у процесі використання виробів, реклама та ін. На зовнішньому ринку для попередньої оцінки рівня К. використовують систему одиничних, групових та інтегрованих показників. Одиничні — відсоткове співвідношення величин будь-якого економічного (наприклад, ціни) або техніко — технологічного параметра певного товару з відповідним параметром товару — конкурента. Групові — зведений показник, який синтезує одиничні та відображає рівень К. за однаковими групами параметрів (економічних, техніко — технологічних, екологічних та ін.). Інтегровані показники дають кількісну характеристику К. товару у вигляді відношення групового показника за економічними параметрами до відповідних параметрів товару — конкурента. На практиці використовують увесь комплекс показників К. товарів у різній їх комбінації. Витрати покупця складаються з витрат на купівлю (ціна товару) і витрат, пов'язаних із споживанням. Разом вони становлять ціну споживання, яка здебільшого значно перевищує ціну продажу (див. Ціна споживання),тому найбільш конкурентоспроможний не той товар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а той, який має мінімальну ціну споживання за весь термін служби в покупця.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити