Економічний енциклопедичний словник

Конкуренція внутрігалузева — боротьба між товаровиробниками в одній галузі виробництва за зниження витрат виробництва, цін, поліпшення якості продукції, розширення ринків збуту тощо з метою привласнення більших прибутків. Внаслідок К.в. різні індивідуальні вартості товарів перетворювалися на єдину ринкову вартість і ринкову ціну. К.в. сприяє зниженню витрат виробництва, впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, підвищенню ефективності виробництва. Вартість товару за умов К.в. визначається з урахуванням відповідності всієї кількості товарів суспільно необхідним витратам та корисного ефекту в межах галузі, а також рівності всієї маси товарів їх ринковій вартості. В 90-х XX — на початку XXI ст. К.в. значною мірою переростала в конкуренцію на окремих вузькоспеціалізованих ринках конкурентних видів продукції (зокрема на ринку телевізорів), а в багатогалузевих концернах і конгломератах вона вийшла за межі окремих галузей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити