Економічний енциклопедичний словник

Конкуренція недосконала — основна модель сучасного регульованого ринку, в якій переплітаються абсолютна монополія, олігополії та монополістична конкуренція і за якої ускладнюється доступ на ринок, на рівень цін може впливати окрема компанія та ін. У купівлі певного виду продукції немає вибору, що дає змогу компанії встановлювати монопольно високі ціни. Цей вид К.н. означає також відсутність нецінової конкуренції та ін. Різновидом абсолютної монополії є природна (або технологічна) монополія (див. Монополія природна). Наявність кількох компаній-олігополістів сприяє укладанню між ними угод (прихованих і явних, письмових або усних) про поділ ринків збуту, встановлення цін, тобто угод монополістичного типу. Олігополістична конкуренція значно утруднює проникнення конкурентів у певну галузь (інколи унеможливлює її), що пов'язано насамперед з обмеженістю ресурсів. К.н. здійснюється й тоді, коли на ринку діють один або кілька покупців. У першому випадку це призводить до виникнення монопсонії, в другому — олігопсонії.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити