Економічний енциклопедичний словник

Консерватизм економічний — сукупність економічних ідей, концепцій, шкіл та заснованої на них соціально-економічної політики, які ґрунтуються на принципах пріоритетності приватних форм власності (як найефективніших), орієнтованої передусім на ринкові важелі саморегулювання економіки, обмеження господарських функцій держави (підприємця, інвестора, споживача, суб'єкта регулювання тощо). Нині К.е. (неоконсерватизм) представлений неокласичним напрямом західної економічної думки, в т.ч. неолібералізмом, у межах якого виділяють концепції монетаризму, "економіки пропозиції", "раціональних очікувань", "дерегулювання", "державного вибору" та ін. Вони намагаються довести безперспективність або низьку ефективність державного регулювання економіки, необхідність його обмеження лише з метою регулювання пропозиції через механізм зниження податків. Головними їх недоліками є орієнтація на суб'єктивно-психологічні оцінки людей (суб'єктивний детермінізм), позаісторичний підхід (аналіз економічної системи, де панують досконала, або чиста, конкуренція), ідеалізація раціональних оцінок суб'єктів господарювання, гіперболізація приватної капіталістичної власності та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити