Економічний енциклопедичний словник

Консорціум (лат. consortium — співучасть, співтовариство) — форма зрощення кількох промислових компаній або банківських монополій, а також окремих держав, банківського і промислового капіталів однієї чи багатьох країн для спільного здійснення великомасштабного і капіталомісткого проекту, великих фінансових операцій. Такими операціями банків є розміщення позик або акцій, спекуляція цінними паперами. К. банків організовує один із наймогутніших банків (голова К.); він є посередником між іншими банками і промисловими компаніями, з одного боку, й державними кредитно-фінансовими установами (центральним банком та ін.) — з іншого. За виконання цієї функції голова К. отримує додаткову винагороду. Учасниками К. можуть бути держави, наприклад Міжнародний К. супутникового зв'язку. Ці К. називають міжнародними. їх створюють також для здійснення спільних НДДКР. К. поділяють на закриті й відкриті. Закриті К. передбачають укладання контракту замовником з кожним учасником окремо. У відкритому К. його учасники підпорядковуються спільно обраному лідеру, з яким замовник укладає контракт, і несуть спільну відповідальність за виконання взятих зобов'язань у межах своєї частки капіталу. Лідер відповідає перед замовником за виконання всього проекту. Учасники К. зберігають свою виробничу і комерційну самостійність, але управління здійснюють централізовано рада директорів і комітети з управління. На рівні окремих компаній створюються координаційні комітети, які вирішують організаційно-технічні питання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити