Економічний енциклопедичний словник

Асортимент товарів — підбір або набір різноманітних товарів за певною споживчою, торговою або виробничою ознакою. Виробничий A.т. — це товари народного споживання, які виробляють промислові підприємства. А.т., що надходить на гуртові й роздрібні торгові підприємства, — A.т. торговий. У торговому А.т. асортимент товарної групи — це види й різновиди товарів, що входять до кожної з товарних груп. Іноді він формується з продукції різних галузей промисловості. A.т. окремої товарної групи подається у відповідному прейскуранті роздрібних цін. У торгівлі виділяють товари простого асортименту (класифікують за нечисленними ознаками) та складного асортименту (поділяють за призначенням, вихідними матеріалами, способами виробництва, конструкції та іншими ознаками, їх асортимент дуже різноманітний). А.т. кількісно характеризується такими основними показниками: структура, широта, повнота, стійкість, ступінь оновлення. Структура А.т. — це кількісне співвідношення товарних груп, підгруп, різновидів у товарообороті. Широта A.т. характеризується кількістю найменувань (видів і різновидів) товарів певного призначення. Повнота А.т. — це відношення кількості різновидів товару, що є в продажу, до кількості товарів, передбачених прейскурантами всередині виду. Стійкість асортименту — це коливання його широти і повноти протягом певного часу. Оновлення A.т. — це заміна товарів, які є в продажу, виробами з кращими споживчими властивостями, що повніше задовольняють потреби населення. Ступінь оновлення характеризується часткою нових виробів у загальному надходженні товарів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити