Економічний енциклопедичний словник

Контракт зовнішньоторговельний — докладно розроблений суб'єктами зовнішньої торгівлі економічний і правовий документ, який регламентує організаційно-технічні, економічні та адміністративно- управлінські відносини під час здійснення купівлі-продажу товарів і послуг на зовнішньому ринку. У К.з. зазначають; підприємства, фірми, компанії або організації, які здійснюють купівлю — продаж товарів чи послуг; предмет контракту із зазначенням типу договору і коротким описом товару або послуги; характеристику базових умов поставок з розподілом зобов'язань між покупцями і продавцями, пов'язаних з постачанням товарів; термін "поставок"; кількість товарів або обсягів послуг; ціну й загальну суму контрактів та затверджені відповідальними особами розраховані ціни; умови взаємних платежів (акредитив, інкасо та ін.); упаковку і маркування; якість товару (наявність комерційних гарантій якості та ін.); страхування від транспортних ризиків залежно від базових умов поставок; можливі форс-мажорні обставини (землетруси, пожежі, страйки та ін.) і надання доказів у разі їх настання; санкції; арбітражний та судовий розгляд спорів та інші умови контрактів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити