Економічний енциклопедичний словник

Контракт зовнішньоторговельний орендний — докладно розроблений суб'єктами зовнішньої торгівлі економіко — правовий документ, в якому оформляються відносини майнового найму з приводу оренди орендарем однієї країни майна в орендодавця іншої країни за узгоджену плату. Розрізняють короткотермінову оренду — рейтинг, середньотермінову — хайринг і довготермінову — лізинг. Предметами контрактів на рейтинг є транспортні засоби (судна, авіалайнери, автобуси та ін.), в цих контрактах передбачається зобов'язання орендодавців здійснювати страхування і технічне обслуговування цих засобів. Оплата залежить від характеру використання (а отже, зношування) транспортних засобів, попиту й пропозиції на світовому ринку. Предметами контрактів на хайринг є транспортні засоби, сільськогосподарські машини, дорожньо-будівельні машини, монтажне устаткування тощо разом з персоналом або без нього. Страхування і технічне обслуговування цих засобів можуть здійснювати як орендарі, так і орендодавці. Оплата здійснюється аналогічно до контрактів на рейтинг. Найпоширенішою у міжнародній торгівлі є довготермінова оренда — лізинг (див. Лізинг).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити