Економічний енциклопедичний словник

Контракт форвардний — документ встановленої форми, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або валюту в певний час і за певних умов у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладання контракту. Кожна сторона К.ф. має право відмовитися від його виконання лише за згодою іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Продавець К.ф. не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця К.ф. Покупець К.ф. має право без погодження з продавцем у будь-який момент до закінчення терміну чинності (ліквідації) К.ф. продати такий контракт будь-якій іншій особі, в т.ч. продавцеві К.ф.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити