Економічний енциклопедичний словник

Контроль за станом довкілля (екологічний) — один з елементів управлінської діяльності, спрямований на збирання, обробку, вивчення та оцінювання інформації про дотримання екологічного законодавства, екологічних стандартів, виконання природоохоронних заходів і вжиття, в разі потреби, запобіжних, відновлювальних і каральних заходів. Такий контроль здійснюється за використанням і охороною земель, надр, лісів, поверхневих ґрунтових вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу тощо. К. за с.д.(е.) складається з державної служби нагляду за навколишнім середовищем, а також державного громадського і виробничого контролю.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити