Економічний енциклопедичний словник

Контроль фінансовий — заснована на сукупності знань система спостережень, досліджень і перевірок (моніторинг) контролюючими органами ефективного функціонування, розвитку та використання державної власності, зокрема державних бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, раціональності прийнятих у цій сфері управлінських рішень, своєчасність виявлення необґрунтованих відхилень та їх необхідного врахування відповідно до вимог чинного законодавства. К.ф. — важлива підсистема економічного та державного контролю, функція процесу управління. У розвинених країнах К.ф. у державах парламентського типу здійснює парламент, у президентських — виконавча влада. Спільні риси такого контролю зафіксовані в принципах Лімської декларації, прийнятої 1997 на конгресі Міжнародної організації вищих контролюючих органів. Вищий контролюючий орган повинен бути зовнішнім (не створеним всередині відповідних організацій), що забезпечує незалежність його дій і прийнятих рішень від стороннього впливу, тобто функціональну та організаційну незалежність його членів на основі положень конституції. Матеріальна основа такої незалежності — фінансова незалежність (забезпеченість відповідними ресурсами для виконання поставлених перед вищим органом К.ф. завдань). Для виконання своїх функцій вищий контролюючий орган має право доступу до потрібних документів, інформації. У більшості розвинених країн світу, в т.ч. у країнах ЄС, К.ф. здійснюють рахункові палати, а також урядові контрольно-ревізійні служби. Голова (або президент) рахункової палати обирається в одних країнах (у т.ч. в Україні) парламентом, в інших — рішенням кабінету міністрів і зараховується до виконавчої влади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити