Економічний енциклопедичний словник

Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення) — фаза розвитку суперечності (в т.ч. економічної), в якій сторони К. стають антагоністичними, або полярними, заперечують одна одну й переходять у більш розвинене явище чи процес з якісно новими формами вияву попередніх суперечностей; антагоністичні, несумісні інтереси, цінності й цілі між окремими індивідами, колективами, соціальними прошарками, верствами і класами. Вирішення конфлікту відбувається у відкритих суперечливих діях, зіткненнях названих суб'єктів на індивідуальному, колективному, суспільному, міждержавному та інтернаціональному рівнях. Водночас економічні й соціальні К. можуть проявлятися не у відвертих діях, а лише в суперечливих психологічних станах, намірах, настановах, емоційній ворожості тощо. В основі економічних К. — глибинні внутрішні суперечності економічної системи, насамперед основна суперечність суспільного способу виробництва. Методи вирішення економічних К.: 1) створення якісно нових форм руху для попередніх суперечностей; 2) економічні кризи; 3) господарський механізм, передусім діяльність держави; 4) кількісний метод (див. Економічні суперечності).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити