Економічний енциклопедичний словник

Концентрація виробництва — процес зосередження працівників, засобів виробництва, наукових досліджень, інформаційних систем та ін. на великих підприємствах, а також техніко — економічні та організаційно-економічні відносини, які при цьому розвиваються. К.в. посилюється внаслідок зростання концентрації та централізації капіталу. Своєю чергою, вона є матеріальною основою концентрації капіталу. К.в. здійснюється у межах підприємств, фірм, компаній та ін. На певному етапі розвитку К.в. створюються об'єктивні передумови для виникнення монополій. К.в. здебільшого здійснюється у межах технологічного способу виробництва (продуктивних сил і техніко — економічних відносин). Для визначення рівня цього процесу використовують такі техніко — економічні і вартісні показники: кількість зайнятих на підприємствах, компаніях тощо; вартість виробничих фондів; загальний обсяг випущеної продукції; частка витрат на НДДКР та ін. Найдостовірнішим узагальненим показником К.в. є обсяг виробленої продукції (див. Закон концентрації виробництва). На великих підприємствах здійснюється основна маса НДДКР. Водночас НТР позитивно впливає на технічне оснащення дрібного і середнього бізнесу. К.в. як здебільшого техніко — економічне явище здійснюється в певних соціально-економічних формах економічної власності, а за капіталізму — у формах капіталу: монополістичного (у т.ч. олігополістичного), державного, індивідуального (приватного) тощо. В кожній розвиненій країні світу існує певна кількість підприємств, фірм, компаній, на яких К.в. здійснюється в межах відповідних форм капіталу. Вирішальне значення має концентрація засобів виробництва, наукових досліджень, інформаційних послуг, обсягів виробленої продукції тощо на гігантських монополістичних підприємствах, у т.ч. підприємствах ТНК. Така монополістична (в т.ч. олігополістична) та транснаціональна К.в. є контртенденцією до досягнення оптимальних меж підприємств, що виражається у розмірах оптимальних, економічно ефективних підприємств, фабрик, заводів. Вони неоднакові для різних галузей господарства, а їх оптимальні розміри змінюються на різних етапах науково-технічного прогресу. Про рівень К.в. в Україні свідчать такі дані: частка 200 найбільших підприємств в обсязі виробленої продукції промисловості 2003 становила 57%, у кількості працівників — 28%.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити