Економічний енциклопедичний словник

Концентрація капіталу — поступове збільшення розмірів капіталу внаслідок розширеного відтворення його в процесі капіталізації частини прибутку та процес модифікації відносин капіталістичної власності, зокрема привласнення дедалі більшої частки результатів усуспільненого виробництва і праці. К.к. зумовлена законами технологічного способу виробництва (зростання продуктивності праці, концентрації виробництва та ін.), розвитком його внутрішніх суперечностей, законами конкурентної боротьби тощо. К.к. охоплює не лише суспільну форму, а й речовий зміст. Оскільки основними формами капіталу за сучасних умов є монополістичний (у т.ч. олігополістичний), державний, інтернаціональний, державно-корпоративний та ін., то К.к. конкретизується у концентрації відповідних форм капіталу. В межах кожної з цих форм існують промисловий, торговельний, позичковий, основний, оборотний та інші види функціонуючого капіталу, тому К.к. набуває ще конкретніших і розгалуженіших форм. Більшість цих капіталів наприкінці 90-х XX ст. існували у формі акціонерних товариств, тому інтеграційною характеристикою К.к. є концентрація акціонерного капіталу. К.к. монополістичного здійснюється через мобілізацію різних джерел монопольно високого прибутку, частини ресурсів за допомогою акцій. Так, ринкова капіталізація компаній високих технологій у США 1999 перевищила 2,7 трлн дол., що становило 10 % капіталізації світового фондового ринку. Водночас зменшується частка залучених промисловими компаніями банківських кредитів (1999 у більшості промислових компаній світу вона становила бл. 25 %.). Ринкова капіталізація трьох наймогутніших автомобільних корпорацій США становила 1999 192 млрд дол., а трьох молодих інтернет-компаній з чисельністю зайнятих 44 тис. осіб перевищила 600 млрд дол. Водночас три автомобільні корпорації випустили 1999 майже 17 млн легкових автомобілів, а чисельність зайнятих досягла 1380 тис. осіб. Іншими зовнішніми джерелами нагромадження монополістичного капіталу є вивезення капіталу, привласнення частини прибутку державних підприємств через механізм цін, провадження державою пільгової податкової, амортизаційної та інших видів політики, фінансування частини великих проектів з державного бюджету, а загалом зрощення гігантської сили монополій з могутньою силою держави. Внаслідок інтенсивної дії закону одержавлення капіталістичної власності К.к. відбулася прискореними темпами у формі державного капіталу, його зрощення з монополістичним, розширеного відтворення державно-монополістичного капіталу. Загалом на 550 монополій у США нині припадає бл. 75% всіх активів і прибутку корпорацій. На наднаціональному рівні К.к. здійснюється у формі розширеного відтворення міжнародних монополій, інтегрованої капіталістичної власності. Процеси К.к. на національному й наднаціональному рівнях щільно переплітаються. Так, у США з 200 наймогутніших корпорацій 80% належать до ТНК, які є сучасною формою розвитку міжнародних монополій. К.к. відбувається і в фінансовій сфері, її наслідком є виникнення банківських монополій, транснаціоналізація банківського капіталу, зрощування національних промислових і банківських монополій та утворення фінансового капіталу, а також зрощування ТНК з ТНБ і виникнення транснаціонального фінансового капіталу. Внаслідок К.к., з одного боку, розширюються можливості для розвитку продуктивних сил, а з іншого — посилюється вплив історичної тенденції капіталістичного нагромадження.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити