Економічний енциклопедичний словник

Концепції ризиків неокласичні — методологія пізнання та сукупність ідей, положень, що ґрунтуються на ній щодо сутності підприємницьких ризиків та споріднених з ними понять (нестабільності, "зон ризику", загроз, небезпек). Традиційним для економічної та фінансової концепцій є неприйняття ризику, особливо коли йдеться про можливі втрати (так стверджували А.Маршалл, М.Фрідмен, Дж.Маршалл та ін.). Дж.Нейман і О.Моргенштерн формально довели, що принцип максимізації очікуваної корисності є критерієм раціональності рішень, які приймаються в умовах ризику. Різниця між класичним трактуванням і підходом Неймана — Моргенштерна полягає в тому, що в першому випадку функція корисності будується в умовах визначеності, а в другому — в умовах ризику. Більшість невдач концепції очікуваної корисності та гіпотези раціональності, на думку П.Шумейкера, зумовлені тим, що вона неадекватно відображає психологічні принципи, покладені в основу суджень і вибору. Тому він запропонував "низку психологічних аспектів", які лежать в основі суджень і вибору: 1) те, що більшість рішень приймаються поелементно на основі відносних порівнянь; 2) стратегія прийняття рішень змінюється залежно від складності завдання (зокрема, прагнення до оптимальної поведінки сильніше у випадку простих, а не складних виборів); 3) важливий принцип вибору — принцип ізоляції (люди часто підходять до прийняття рішень не з такою вичерпною повнотою і розглядають альтернативи ізольовано); 4) основний фактор, що призводить до порушення принципів очікуваної корисності, — психологія ймовірних суджень, а суб'єктивні імовірності нелінійно пов'язані з об'єктивними та ін. Ці гіпотези широко використовувалися для пояснення поведінки, яка спостерігається емпірично.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити