Економічний енциклопедичний словник

Аудит внутрішній — форма внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, яку проводять штатні працівники, щоб допомогти керівникам ефективно виконувати свої функції. Основними завданнями А.в. є: 1) контроль за співвідношенням активів і пасивів підприємства; 2) підтвердження достовірності інформації, яку використовує керівництво для прийняття рішень, 3) аналіз ефективності системи внутрішнього контролю; 4) оцінка якості інформації, яку надають управлінські структури, тощо.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити