Економічний енциклопедичний словник

Концепція "масового суспільства" — сукупність ідей та поглядів щодо характеристики економічного змісту сучасного капіталістичного суспільства, передусім з погляду масового виробництва і споживання. Ідейні витоки К."м.с." — погляди західних учених XVIII—XIX ст. на капіталізм минулих століть, зокрема такі його ознаки, як зростаюча бюрократизація й централізм, що призводить до посилення контролю буржуазної держави за всіма сферами суспільного життя, в т.ч. економікою. В 20—30-х XX ст. прихильники К."м.с." захищають буржуазно-демократичний устрій від зростання впливу держави, що означає захист суспільних цінностей, організації економіки XVIII—XIX ст. з погляду інтересів дрібної та середньої буржуазії. Критичний аналіз цих поглядів запропонували американські соціологи Д.Белл, Т.Парсонс та ін. Водночас окремі західні науковці стверджували, що під впливом масового виробництва і споживання (останнє, на думку деяких економістів і соціологів, формує "суспільство масового споживання") зникають класи в сучасному капіталістичному суспільстві, відбувається перехід корпоративної власності у власність акціонерів, а влада на монополістичних підприємствах зосереджується в руках найманих управляючих. Ці погляди покладено в основу найновітніших концепцій західних учених — "демократизації капіталу", "революції управляючих", а загалом — концепції "народного капіталізму" (див. Концепція народного капіталізму), які переважно розходяться з капіталістичною дійсністю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити