Економічний енциклопедичний словник

Концепція "спонтанного порядку" — концепція, згідно з якою економічна політика і свідомий контроль над економікою неможливий, оскільки внаслідок складності економічної системи людський розум не в змозі її осягнути й пізнати весь обсяг знань для проведення такої політики, а тому найкращим методом її регулювання є "невидима рука" А.Сміта. Висунута англійським економістом Ф.Хаєком. Порядок у суспільстві, на думку Ф.Хаєка, може створюватися свідомо або складатися стихійно. Особливість "спонтанного порядку" в тому, що він утворюється еволюційним шляхом як непередбачуваний, несвідомий результат свідомих дій багатьох людей, які реалізують свої приватні інтереси. Серцевина спонтанного порядку — економічна свобода особи та конкуренція і тому він є досконалішим, сприяє більшому накопиченню знань і багатства. У цій концепції, по-перше, однобічно тлумачиться сама конкуренція, оскільки ігноруються недоліки ознак конкурентної боротьби, а до уваги беруться лише її переваги; по-друге, перебільшується роль конкуренції у встановленні ринкової рівноваги, що здебільшого відповідає реаліям XVIII— XIX ст.; по-третє, суспільство розглядається як арифметична сума окремих індивідів, що характерно для того періоду розвитку капіталістичного суспільства, коли не існувало класів, політичних партій, профспілок та інших політичних і громадських об'єднань; щодо економічних інтересів такий підхід означає існування лише індивідуальних інтересів, а отже, відсутність колективних і суспільних; по-четверте, позаісторичний підхід до ролі держави в економіці, відведення їй лише функцій "нічного сторожа" (захисники приватної власності, вільної конкуренції та ін.). Помилковим є також віднесення інституту власності до моральних норм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити