Економічний енциклопедичний словник

Кон'юнктура фінансового ринку — найважливіші ознаки, показники, які характеризують ринок кредитів (коротко -, середньо -, довготривалих), цінних паперів, вкладів тощо. Зростання кон'юнктури характеризується збільшенням попиту на окремі елементи фінансового ринку, підвищенням рівня цін або ставки відсотка на них, підвищенням курсів цінних паперів, збільшенням доходів, фінансових інститутів тощо, зростанням конкуренції серед фінансових інститутів і пов'язане з пожвавленням економіки загалом. Послаблення К.ф.р. пов'язане зі спадом економічної активності. Кон'юнктурний спад на фінансовому ринку характеризується суттєвим зниженням ставок відсотка, курсів акцій та облігацій та ін. За умов сучасного фінансового ринку на його кон'юнктуру впливають, по-перше, зростання конкуренції банківському капіталу з боку фондового ринку; по-друге, зміна структури фінансових інструментів ринку на користь корпоративних цінних паперів; по-третє, зменшення дефіцитів державних бюджетів; по-четверте, перероззброєння фінансових ринків на основі інтернет-технологій; по-п'яте, зміцнення взаємозв'язку між фінансовим ринком і реальною економікою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити