Економічний енциклопедичний словник

Кооперація сільськогосподарська — комплекс споріднених за видами діяльності сільськогосподарських кооперативів, що базуються на колективній власності та її оптимальному поєднанні з приватною власністю і передбачає об'єднання ресурсів (фізичних, розумових і матеріальних) та співробітництво для досягнення спільної мети. Для К.с. властиві демократичність контролю, добровільність участі, взаємодопомога, поєднання праці і власності та ін. Основними перевагами К.с. є те, що її члени безпосередньо впливають на розмір доходу, мають рівні права контролю і гарантію безпеки від зовнішнього впливу, поява нової продуктивної сили внаслідок співробітництва членів кооперації та ін. Економічна доцільність створення К.с. зумовлена появою ефекту масштабу (середні витрати зменшуються, а масштаби підприємництва і його ефективність зростають); забезпеченням додаткових послуг (придбання і маркетинг продукції); виграшем від координації та організації; створенням своїм членам кращих умов торгівлі й ціноутворення, а отже, забезпеченням конкурентоспроможності та зменшенням ризику тощо. Найбільшого розвитку К.с. набула у скандинавських країнах (тут її оборот становить бл. 70% загального обороту сільського господарства окремих країн і об'єднує майже всіх фермерів), а також в Італії. В Італії налічується бл. 30 тис. кооперативів, в яких зайнято в середньому 50—60 працівників; у Франції і Німеччині та деяких інших країнах в кооперативах зайнято 500—900 осіб. Зокрема, створюються товариства зі спільного обробітку землі й у тваринництві, а також із закупівлі, зберігання та збуту продукції, її переробки й консервування, спільного користування деякими послугами. Ці кооперативи витісняють перекупників і посередників. Деякі кооперативи закуповують і використовують меншу кількість сільгоспмашин, але ці машини найпродуктивніші. Це допомагає заощадити на їх обслуговуванні. Тваринницькі кооперативи об'єднуються в консорціуми та асоціації й надають їм різні послуги і допомогу (закуповують телят, корми, здійснюють ветеринарний і санітарний контроль, збут продукції, допомагають у господарюванні). Консорціум також визначає найоптимальніші раціони за сезонами продажу, вагові категорії великої рогатої худоби, складає кошториси, звіти про виконання бюджету, вступає у відносини з банками, сплачує податки і накладні витрати, веде всю фінансову документацію. Крім того, він дає рекомендації щодо вдосконалення управління підприємствами, надає кредити та виконує інші функції. Навіть у США кожні п'ять з шести фермерів є членами щонайменше одного К.с. В Україні К.с. практично не існує. Це зумовлено цілеспрямованим руйнуванням колективних форм власності і господарювання, орієнтацією урядових структур на приватну власність, глибокою аграрною кризою та ін. чинниками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити