Економічний енциклопедичний словник

Кооперація споживча — добровільне об'єднання громадян, здебільшого на основі приватної трудової власності у сфері торгівлі , що ставлять за мету задоволення своїх потреб та інтересів як споживачів. Сферою діяльності К.с. є промислове виробництво товарів масового вжитку та торгівля продуктами споживання, організація громадського харчування, а також заготівля й переробка сільськогосподарської продукції тощо. К.с. обслуговує передусім сільське населення, мешканців робітничих селищ, районних центрів і невеликих міст. К.с. виникла в Шотландії (Великобританія) наприкінці XVIII ст. як реакція ткачів і селян на експлуатацію великого капіталу в сфері обміну. К.с. закуповує товари великими партіями, налагодила прямі зв'язки з сільськогосподарськими кооперативами, промисловістю, почала будувати сучасні великі магазини, складські приміщення. Утворилися заготівельні й транспортні об'єднання, консорціуми кооперативів з надання різних комерційних послуг. Через свої об'єднання, консорціуми К.с. отримує необхідну інформацію і допомогу з економічних, технічних та інших питань. Зростає роль постачальницьких, збутових та інших консорціумів і об'єднань, які надають магазинам чимало послуг. Діяльність К.с. регулюється статутами споживчих товариств і спілок, а також Законом України "Про споживчу кооперацію". З 1992 К.с. України — член Міжнародного кооперативного альянсу. Внаслідок глибокої економічної кризи в Україні в 90-ті XX ст., діяльності тіньових структур, нераціонального реформування частка К.с. в роздрібному товарообороті скоротилася з 30% 1991 до приблизно 10% 2000. На початку 2004 у власності К.с. було бл. 20 тис. торговельних об'єктів, 1500 переробних виробництв, 340 заготівельно-збутових підприємств та ін., об'єднувала понад 1,1 млн пайовиків і забезпечувала роботою 120 тис. осіб.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити