Економічний енциклопедичний словник

Кооперовані поставки — форма планомірно організованих виробничих зв'язків між підприємствами, які спільно виробляють певну продукцію. Такі зв'язки зумовлені кооперацією праці й кооперуванням безпосереднього виробництва, а рівень їх розвитку є показником суспільної організації виробництва та його ефективності. Так, швидке зростання спеціалізації виробництва супроводжується безперервним розвитком масштабів К.п. Виникають з часу монополізації ринку з появою найпростіших об'єднань, підпорядкуванням малих підприємств інтересам єдиного монополізованого виробництва. Розгалуження монополій на дочірні підприємства також сприяло розширенню К.п. між основним виробництвом та його філіалами. Наступного розвитку К.п. набувають у процесі одержавлення економіки, внаслідок чого зміцнювалася стабільність виробництва, посилювалася безперервність кругообороту капіталу й певною мірою пом'якшувалися кризові явища. За територіальною ознакою К.п. поділяють на внутрірайонні (між підприємствами одного економічного району) і міжрайонні (між підприємствами різних економічних районів). За галузевою ознакою К.п. поділяють на внутрігалузеві та міжгалузеві, які розвиваються у таких формах кооперування: 1) агрегатне — головний завод, отримує від інших підприємств готові агрегати для комплектування своєї продукції (наприклад, електродвигуни, компресори тощо); 2) подетальне — головний завод отримує від підприємств-суміжників деталі та вузли (наприклад, для авто- і тракторних заводів — поршні, карбюратори тощо); 3) технологічне — одне підприємство поставляє іншому певні напівфабрикати чи виконує окремі технологічні операції. За умов інтернаціоналізації технологічного способу виробництва інтенсивно розвиваються міжнародні К.п. Розвиток подетального й технологічного кооперування сприяє поліпшенню якості продукції, її здешевленню, що підвищує їхню рентабельність і конкурентоспроможність економіки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити