Економічний енциклопедичний словник

Координація (лат. Сооrdinatio — розташування в певному порядку) — процес узгодження, упорядкування складових частин та елементів певної сукупності, дій різних суб'єктів на основі принципу ієрархії тощо заради досягнення спільної мети. Так, виробнича К. передбачає узгодження випуску окремих агрегатів, вузлів, деталей між різними підприємствами. К. управлінська полягає в узгодженні діяльності підприємств, підрозділів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити