Економічний енциклопедичний словник

Корпоративна культура — 1) комплекс відносин між суб'єктами корпорації, виражених у загальноприйнятих нормах, цінностях, а також взаємодіючих факторів, який охоплює досвід минулого і теперішнього, структурні характеристики і погляди керівників; 2) комплекс думок, еталонів поведінки, настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу. К.к. визначає індивідуальність компанії більшою мірою, ніж продукція, яку вона випускає. Унікальність К.к. полягає в тому, що вона є досягненням системи внутрішніх ціннісних настанови і правил, "кодексу честі", які панують у корпорації. Другий важливий компонент К.к. — управлінські церемонії та ритуали.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити