Економічний енциклопедичний словник

Корпорація (лат. corporatio — об'єднання,співтовариство) — колективна форма капіталістичних підприємств, яка як юридична особа існує у формі акціонерних товариств відкритого і закритого типів. На початку XX ст. К. у США перетворилися переважно на організаційну форму великих капіталістичних підприємств. У наступний період статусу К. набули середні й навіть частина дрібних підприємств, що було зумовлено практикою оподаткування, намаганням цих підприємств ухилитися від сплати частини податків. Так, якщо індивідуальні капіталістичні підприємства і партнерства оподатковуються за ставками індивідуального подохідного податку, то К. сплачують податок з прибутку, і, як правило, мають пільги в оподаткуванні. Для реєстрації К. до місцевих органів влади подаються відомості встановленої форми про засновників К., сфери її діяльності.. Законодавство гарантує право К. на вічне існування незалежно від зміни власників акціонерного капіталу. К. — компанія з обмеженою відповідальністю, що також є важливим стимулом для дрібних і середніх підприємств домагатися такого юридичного статусу. К. зобов'язана надавати публічну звітність, від якої звільнені індивідуальні власники та інші (неакціонерні) види торгових товариств. Через юридичний статус до К. в юридичній літературі відносять будь-які спілки та організації, створені з метою захисту привілеїв їх учасників у процесі діяльності, зокрема й деякі види профспілкових об'єднань (наприклад, К. адвокатів). Кількість акціонерів у таких компаніях незначна (у США до 300 осіб, нерідко це члени однієї родини). У 1904 у США К. належало 23,6% підприємств, на яких було зайнято 70,6% робітників і службовців, обсяг виробництва становив 10,9 млрд дол. (73,7%). У 1939 налічувалося 470 тис. К. (26,2% загальної кількості), а їх частка в сукупному виторзі від продажу товарів і послуг становила 77%. Кількість індивідуальних власників того ж року досягла 1052 тис., партнерств — 271 тис. У 2000 в США налічувалося 25008 тис. підприємств, у т.ч. 17905 тис. індивідуальних, 2058 партнерств і 5045 тис. корпорацій. Індивідуальні власники привласнили 2000 4,5% валового виторгу, партнерства — 10,1%, К. — 5,5%. Отже, за 1939—2000 кількість індивідуальних підприємств зросла на 16888 тис., партнерств — на 1787 тис., а К. — на 4575 тис. Водночас частка К. у сукупному валовому виторзі збільшилася з 77 до 85,5%, а партнерств та індивідуальних власників — скоротилася. К. за своїми розмірами — переважно дрібні й середні підприємства. Серед 5045 тис. корпорацій США 2000 монополіями (в т.ч. олігополіями) було приблизно 1800 підприємств, акції яких котирувалися на фондових біржах. Проте домінують серед них перші 500 К., списки яких щороку публікує впливовий американський журнал ділових кіл США "Форчун". їх склад не є постійним. У 1998 на індивідуальних інвесторів у США припадало 40,6% акцій на інвеституціональних (пенсійні фонди, страхові компанії тощо) інвесторів — 51,6%, на іноземних — 7,2%, на державу — 0,5%; в Англії ці дані становили відповідно 16,5; 59,4; 24 і 0,1%; у Фінляндії - 32; 16; 32 і 20%. Юридичний статус К., значні обсяги виробництва, ускладнення процесів управління великими підприємствами, певне розсіювання акціонерного капіталу та інші фактори зумовили необхідність залучення до керівництва ними професійних менеджерів. У другій половині XX ст. почалась трансформація національних К. у транснаціональні. Процес формування великих К. почався і в Україні (див. Корпоратизація державної власності).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити