Економічний енциклопедичний словник

Корупція — соціальне явище, означає спробу прямого або опосередкованого отримання урядовим чиновником чи особою, яка виконує публічні суспільні (громадські) функції, будь-яких предметів грошової вартості, а також іншої користі (подарунок, послуга, обіцянка, перевага для себе або іншої особи чи організації) в обмін на будь-який акт або бездіяльність під час виконання ним публічних функцій; це пропозиція або надання прямо чи опосередковано такої користі; це будь-які акти чи бездіяльність під час виконання своїх обов'язків урядовим чиновником або особою, яка виконує громадські функції, з метою незаконного отримання доходу для себе або третьої сторони; це шахрайське використання або приховування майна, отриманого внаслідок вчинення одного з цих актів. Так визначила К. Організація американських держав 1996. К. водночас є сукупністю аморальних дій, дисциплінарних проступків, різноманітних правопорушень і злочинів, які є виявом морально-правової деградації особи. К. існує й у формі хабарництва, зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень; розкрадання державного або колективного майна; нецільового використання бюджетних коштів. Закон України "Про боротьбу з корупцією" визначає такі види корупційних діянь: а) незаконне отримання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у т.ч. прийняття чи отримання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості; б) отримання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством. Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними засобами за обставин, передбачених пунктом "а", у т.ч. такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно отриманих послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в дохід держави. За рівнем корумпованості Україна 2003 посідала 111-те місце серед 133 країн світу. За оцінками міжнародних експертів, щорічна сума хабарів у світі становить не менше 80 млрд дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити