Економічний енциклопедичний словник

Кошти оборотні — вкладена підприємством в оборотні фонди та фонди обігу (крім амортизаційних відрахувань) сукупність фінансових коштів, яка опосередковує їх рух у процесі одного відтворювального циклу (кругообороту). Основними елементами К.о. підприємства є товарно-матеріальні цінності, які становлять його виробничі запаси, готову продукцію та інші матеріальні цінності (основні матеріали, конструкції, вироби; допоміжні матеріали; малоцінні і швидкозношувальні предмети; незавершене виробництво), а також грошові кошти в розрахунках, на рахунках у банках та в касі підприємства. Загальна сума К.о. в Україні з 2000 по 2003 збільшилась з 321,7 до 520,7 млрд грн, в т.ч. товарно-матеріальні цінності скоротились з 23,9 до 21,4%; дебіторська заборгованість — з 65,9 до 67,8%; грошові кошти — з 3,5 до 4,8%; інші К.о. — з 6,7 до 3,3%.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити