Економічний енциклопедичний словник

Крайні межі розвитку сучасного суспільства — полярні крайнощі в еволюції сучасної економічної системи, передусім за критеріями економічної власності та регулювання економіки. Такі межі з боку відносин економічної власності — приватна і державна. Історично однією з крайніх меж за умов класичного капіталізму XVI—XIX ст. була приватна капіталістична власність; іншою — державна власність за умов бюрократичного соціалізму. У другій половині XX ст. класичний капіталізм трансформувався у змішану економіку, державно-номенклатурний соціалізм СРСР — у капіталізм зразка кінця XIX ст. з мінімальним соціальним захистом найбідніших верств населення. З боку господарського механізму економіки такими крайнощами є ринкові важелі саморегулювання та адміністративно-командні в колишньому СРСР. У XX ст. ринкові важелі саморегулювання економіки капіталістичних країн доповнились монополістичною планомірністю, державним регулюванням (економічним, правовим та адміністративним), а адміністративно-командні важелі трансформувались у здебільшого ринкові, що доповнювались адміністративними та недостатньо раціональними правовими й економічними. З боку організаційно-економічних відносин крайнощами є передусім авторитарний метод управління на мікрорівні з боку окремого капіталіста та бюрократичний стиль управління з боку державних чиновників. У XX ст. авторитарний метод трансформувався у розвинених країнах світу в гуманістичний тип менеджменту зі значними ознаками соціалізації, а бюрократичний наприкінці XX ст. — в авторитарний з боку директорського корпусу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити