Економічний енциклопедичний словник

Аудиту програма — комплекс аудиторських дій та процедур, за допомогою яких здійснюється перевірка конкретних об'єктів аудиту і накопичується інформація для аудиторського висновку. A.п. є конкретизацією плану аудиту і складається аудитором (керівником аудиторської фірми) у письмовій формі. В ній розробляються конкретні завдання, заходи і процедури для кожного об'єкта аудиту і видів робіт. A.п. повинна бути конкретною і використовуватися як інструкція для членів аудиторської групи, що беруть безпосередню участь у процесі аудиту. За допомогою A.п. керівник групи аудиторів контролює виконання робіт учасниками аудиторської перевірки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити