Економічний енциклопедичний словник

Кредит довготерміновий — кредит, наданий на тривалий термін насамперед з метою розширеного відтворення основних фондів, проведення наукових досліджень та ін. К.д. надають на термін не менше 1 року, як правило, на 5 і більше років. Тому іноді виділяють середньотерміновий кредит (1 — 5 років). Найповніша форма К.д. — купівля цінних паперів у промислових корпорацій. Після купівлі акцій або розміщення облігацій кредитором є власник цінних паперів, а позичальником — той, хто їх випускає і продає. К.д. також існує у формі банківських позик терміном від 1 до 12 років, які надають компаніям і населенню. Щоб отримати К.д., компанії беруть на себе зобов'язання, які дають банку право контролю за ними. Форма К.д. — державний кредит. Так, державний борг представлений облігаціями і сертифікатами з різними термінами погашення, причому більше як половина їх припадає на цінні папери з терміном погашення понад один рік. Крім банків кредиторами на ринку К.д. є страхові компанії, які надають кредит у формі купівлі облігацій (державних і підприємств), заставних під нерухомість. Облігації та заставні випускають терміном від 20 до 40 років. К.д. у різних формах надається великим компаніям вільно, дрібні й частково середні компанії позбавлені вільного доступу на цей ринок і змушені сплачувати високі відсотки. Оскільки ці кредити, наприклад, для дрібних фірм обробної промисловості Великобританії становлять понад 50% зовнішніх джерел фінансування, дискримінація у цій сфері обмежує можливості розширеного відтворення цього типу підприємств.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити