Економічний енциклопедичний словник

Кредитна система — сукупність економічних відносин і насамперед відносин економічної власності, що розвиваються у процесі взаємодії кредитних інститутів, які впроваджують різноманітні форми кредиту й методи кредитування, виконують свої функції. Основними елементами К.с. сучасного капіталізму є емісійні та комерційні банки, а також спеціальні кредитні інститути (інвестиційні банки, спеціалізовані банківські установи та небанківські кредитно-фінансові установи). До небанківських кредитно-фінансових установ належать ощадні каси, страхові компанії, фонди соціального страхування, пенсійні фонди, інвестиційні трести, холдинг-компанії. Залежно від форм власності виділяють державні кредитні й кредитно-фінансові інститути, а також індивідуальні, акціонерні та колективні кредитні інститути, які об'єднуються у приватну та колективну форми капіталістичної власності. Перехідною формою між кредитними інститутами капіталізму і соціалістичними фінансово-кредитними установами є насамперед кооперативні кредитні інститути. До державних фінансово-кредитних інститутів належать центральні банки, поштово-ощадна система і деякі спеціальні кредитно-фінансові інститути (наприклад, Експортно-імпортний банк США). У деяких країнах Західної Європи державі належать і великі комерційні банки. Загалом у багатьох розвинених країнах світу частка держави в сукупних активах та контролі К.с. переважає, що є ознакою дії закону одержавлення капіталістичної економіки, відносин власності у цій сфері. Так, внаслідок дії "Акта про дерегулювання депозитних інститутів і монетарного контролю" (1980) кількість інститутів, які контролюють ФРС, зросла з 25 до понад 60%. Крім того, виникають міждержавні фінансово-кредитні інститути, наприклад, МБРР. У XX ст. сталися принципові зрушення в структурі фінансово-кредитних інститутів (з погляду економічної власності — на користь державної власності), а також серйозні зміни у співвідношенні між комерційними банками та іншими інститутами. Так, у загальній сумі депозитів частка комерційних і взаємоощадних банків упродовж XX ст. дещо знизилась, а ощаднозберігальних асоціацій, страхових компаній, пенсійних фондів збільшилася, причому, майже 70% активів останніх представлені акціями та облігаціями промислових компаній. Розвиток К.е. характеризується зростанням концентрації та централізації в межах окремих кредитних інститутів, розвитком універсалізації та спеціалізації виконуваних ними функцій, посиленням фінансового контролю за промисловими компаніями та конкуренції між різними кредитними інститутами в окремій країні в межах світового господарства. В Україні К.с. перебуває у процесі формування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити