Економічний енциклопедичний словник

Кредитний договір — письмова угода, в якій кредитор (банк або інша кредитна організація) і позичальник (клієнт) визначають взаємні права і зобов'язання у сфері відносин економічної власності щодо надання певної вартості (цінності) у кредит та плати за неї. К.д. підписують повноважні особи обох сторін, він не може змінюватися в односторонньому порядку. Основними елементами К.д. є: 1) преамбула (зазначається найменування сторін та їх організаційно-правова форма); 2) предмет договору та сума кредиту (фіксується цільове призначення кредиту, його сума й термін надання, розмір річних відсотків, номер і дата договору); 3) умови забезпечення кредиту (договір застави, в якому зазначаються предмет застави та його оцінка, розмір і термін забезпечення зобов'язання); 4) порядок надання і погашення кредиту; 5) зобов'язання кредитора і позичальника; 6) права кредитора і позичальника; 7) санкції у разі невиконання умов договору; 8) порядок розгляду спірних питань в арбітражному суді; 9) наявність особливих умов (порядок внесення змін у договір та ін.); 10) термін дії договору (від дня надання кредиту та повного погашення позики і відсотків за нього); 11) юридичні адреси та реквізити (найменування й дата укладання договору та ін.); 12) підписи кредитора і позичальника. Крім типової форми укладання К.д., практикують його укладання за допомогою електронної пошти, обміну відповідними листами. Кредитор контролює цільове використання наданих ним коштів, перевіряє стан збереження заставного майна, своєчасне погашення (за поетапного повернення позик тощо). Загалом розрізняють: 1) загальні гарантійні зобов'язання (найпоширеніші — вимоги дотримання мінімальних оборотних засобів протягом дії терміну договору; обмеження на виплату дивідендів і перепродаж акцій; обмеження капітальних витрат обсягом амортизаційних відрахувань та ін.; 2) стандартні обмеження (вимоги щодо надання необхідних звітів про фінансову діяльність, забезпечення належного страхування, зобов'язання не продавати надто великої частки своїх основних засобів та ін.); 3) спеціальні обмеження (про цільове використання кредитів, розміри апарату управління, страхування життя одного або двох фахівців, потрібних для ефективної роботи компанії та ін.). В Україні типова форма договору, наведена в Положенні НБУ "Про кредитування", є базою для розроблення власних варіантів цього документа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити