Економічний енциклопедичний словник

Кредитні обмеження — адміністративні або законодавчі заходи центральних банків щодо забезпечення обсягів кредитування та інших умов кредиту. К.о. поділяють на прямі та непрямі. Прямі К.о. безпосередньо лімітують можливість комерційних банків надавати кредити шляхом встановлення загальної суми кредиту або їх приросту за певний період, встановлення ліміту кредитування для одного клієнта, максимально допустимого співвідношення між власними коштами банку і кредитами та ін. Непрямі К.о. полягають у подорожчанні кредитних ресурсів шляхом підвищення облікових ставок, збільшення норм обов'язкових резервів.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити