Економічний енциклопедичний словник

Кредитні реформи — комплекс заходів держави, спрямованих на перебудову кредитної системи (її структури, форм і методів кредитування тощо) з метою її пристосування до нових потреб продуктивних сил і суспільного виробництва. Так, упродовж 1919- 1923 конгрес США прийняв чотири закони, які визначили функції центрального банку і функції контролю міністерства фінансів за грошовим обігом. Значні зміни до фінансового законодавства цієї країни вніс "Акт про дерегулювання депозитних інститутів і монетарний контроль" (1980). Наслідок його дії — усунення численних юридичних відмінностей між різними фінансово-кредитними інститутами та багатьох обмежень на відсоткові ставки з іпотечних позик і споживчого кредиту, розширення прав Ради управляючих ФРС та ін. Завдяки цьому кредит став найрегульованішою сферою американської економіки, властивих їй відносин власності. Одна з радикальних і динамічних форм К.р. — повна або часткова націоналізація банків. В Італії та Франції після другої світової війни було націоналізовано емісійні, окремі комерційні банки, й частка держави в активах кредитної системи стала переважати, що дало змогу контролювати процеси відкриття нових комерційних банків, обсяги їх акціонерного капіталу, умови надання кредитів і залучення вкладів та ін. Одержавлення кредитної системи — один з елементів дії закону одержавлення капіталістичної економіки. К.р. сприяли трансформації центральних банків в один із найважливіших засобів економічної політики та економічних реформ. Після проголошення державної незалежності в Україні розпочалися К.р., наслідком яких стало формування дворівневої банківської системи з широкою мережею недержавних комерційних банків. Проте частка НБУ в активах кредитної системи надто мала (до 20%), отже, слід створювати нові державні банки або одержавлювати частину існуючих комерційних банків. Крім того, функції НБУ зосереджуються лише на регулюванні грошово-кредитних відносин і майже не спрямовані на стимулювання виробництва, скорочення безробіття тощо, тобто К.р. слід поглиблювати (див. Грошово-кредитне регулювання).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити