Економічний енциклопедичний словник

Кредитування механізм — система, яка визначає послідовність і порядок надання різноманітних видів кредитів та їх зміну щодо нових умов. Так, за традиційного механізму надання комерційного кредиту позичальник давав кредитору комерційний вексель. В 40-х XX ст. у разі надання комерційного кредиту записувалася вартість проданих у кредит товарів (у т.ч. виконаних робіт і надання послуг) за відкритим рахунком. За сучасних умов надання такого кредиту характеризується раціональним поєднанням міжфірмових розрахунків (а також розрахунків між компаніями) і кредитуванням за відкритим рахунком. Цей К.м. найактивніше використовують у сфері міжнародних економічних відносин. З поступовим і стабільним розширенням прямих довготермінових економічних зв'язків між підприємствами та компаніями різних країн вексельна форма комерційного кредиту витісняється і замінюється взаєморозрахунками між суб'єктами господарювання за взаємними товарними поставками через оптимальне поєднання кредитування і взаєморозрахунків за відкритим рахунком. За умов панування ТНК значного поширення набув внутрікорпораційний комерційний кредит, який надає головна компанія своїм відділенням (філіалам) у формі розстрочки платежу за товарні поставки, виконані роботи й надані послуги. Важливий елемент сучасного К.м. при наданні комерційного кредиту, який заздалегідь фіксується в контрактах, — торговельні знижки з купівельної ціни товару протягом певного терміну після виписки рахунків. У разі купівлі-продажу складних товарів (машин, верстатів, обладнання) терміни надання комерційних кредитів подовжуються, як правило, на основі банківських гарантій. Якісно новою формою К.м. у розвинених країнах світу є франчайзинг, кредитування на комерційних засадах — погашення кредиту поставками продукції підприємств, збудованих і обладнаних за рахунок отриманих позик та використання інших кредитних механізмів. Специфіка цього процесу існує і в Україні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити