Економічний енциклопедичний словник

Крива виробничих можливостей, або трансформації — побудована в системі координат крива, яка графічно показує можливість одночасного виробництва двох товарів з урахуванням обмеженості ресурсів на їх виготовлення. Найефективніше комбінування ресурсів (їх раціональніше використання) можливе також за умови їх повної зайнятості (економічного використання у виробництві всіх придатних ресурсів) і повних обсягів виробництва (максимально можливих обсягів виробництва за даного рівня розвитку техніки і технології, а також за повної зайнятості ресурсів за умови їх використання на виробничі цілі). Похідним від поняття "економічна ефективність" є поняття "зрівняльна перевага", тобто здатність товаровиробника виготовляти товари з меншими альтернативними витратами. Відповідно до неї підприємець повинен віднайти такий вид діяльності у певній галузі, де він мав би зрівняльну перевагу. Якщо ресурси використовуються для будівництва лікарень, шкіл, то їх вартісна (грошова) оцінка складається з витрат на матеріали, робочу силу, оренду або купівлю землі. Альтернативними витратами щодо них є витрати на будівництво готелів, офісів, які можуть бути збудовані за рахунок тих самих ресурсів. Уряд може спрямувати всі ресурси на будівництво лікарень або частину цих коштів — на будівництво готелів. Це означає, що обсяги будівництва названих різних об'єктів є не лише альтернативними, а й взаємодоповнюваними.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити