Економічний енциклопедичний словник

Крива Лаффера — крива, яка графічно відображає залежність обсягу податкових надходжень у державний бюджет від середнього рівня податкових ставок і показує оптимальну ставку оподаткування, за якої податкові надходження сягають максимуму. Згідно з К.Л. більше значення податкової ставки за певного максимального рівня А забезпечувало більші надходження податків у бюджет. Однак подальше збільшення податкової ставки до гранично допустимих меж (50%) через певний час призведе до різкого зниження прибутків, а отже, стимулів виробництва, скорочення бази оподаткування; податкових надходжень, що, своєю чергою, загальмує економічне зростання. Так, за ставки податку, більшої від А, зниження податків спричинить зростання податкових надходжень. Якщо ставка податку становить 100%, податкові надходження скорочуються до нуля, оскільки відсоткова ставка податку має характер конфіскації й виробництво зупиняється або перетворюється у тіньове. К.Л. названа іменем американського економіста А.Лаффера. Названий його іменем "ефект Лаффера" означає, що зменшення податків до певного оптимального рівня тимчасово призведе до скорочення податкових надходжень у бюджет, а у довготерміновому періоді — до їх зростання. Проте практика не завжди підтверджує висновки Лаффера (див. Концепція "економіки пропозиції").





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити