Економічний енциклопедичний словник

Криві попиту і пропозиції — криві, що графічно відображають, яку кількість товарів і за якою ціною споживачі можуть купити, а виробники продати. Криві ілюструють зіставлення інтересів виробників і споживачів відповідно до пропозиції й попиту й пошук місця їх оптимального поєднання, в якому споживачі можуть одночасно досягти поставленої мети. За такої ціни споживач оцінює для себе корисність нової сорочки рівновеликою витратами на неї. З боку виробника максимальний дохід (тобто сума, яку фірма може отримати від продажу додаткових сорочок) дорівнюватиме максимальним (граничним) витратам на їх виробництво. Така оптимальна ціна називається ціною рівноваги (див. Ціна рівноваги).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити