Економічний енциклопедичний словник

Культура — процес гуманістичного ставлення людей до природи та людини до людини, раціональної організації людської життєдіяльності, втілений у цивілізованих продуктах матеріального і духовного виробництва, соціальних і духовних цінностях. Як самостійне поняття "К." використовується в науці з кінця XVIII ст. (до цього вживалося як функція певних явищ і процесів). Так, Ціцерон говорив про культуру душі, під якою розумів вдосконалення й розвиток духовних здібностей людини, її внутрішнього світу. Німецький учений С.Пуффендорф, крім цього аспекту, виокремлював у К. процес поліпшення природи, життя та результати такої діяльності, а також засіб удосконалення людини й мету людської діяльності й відносив до К. такі види людської діяльності, як ремісництво, будівництво, торгівля, архітектурна справа, виховання тощо, й матеріально-речовий зміст цих процесів, їх результат: одяг, житло, знання, держава, мораль, творчі здібності людини, інші матеріальні й духовні блага. Таким чином у науковий обіг увійшло поняття "матеріальна К." (див. Культура матеріальна). Центральна ланка матеріальної К. — К. праці людини, яка формується з професіональної К., освітньої К., К. стосунків індивідів у процесі живої праці. Ці об'єкти матеріальної культури слід розглядати як засоби вдосконалення людини, її духовної К. — знань, мови, моралі, мистецтва, правової К., філософії, етики, естетики, інтелекту, енергійності та духу нації, патріотизму, внутрішньої свідомості людини, її духовної діяльності, звичаїв, характеру. В єдиному понятті "К." матеріально-речовий зміст К. існує лише в діалектично знятому вигляді. К., передусім економічна, активно впливає на соціально-економічний прогрес.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити