Економічний енциклопедичний словник

Купманс Т'Яллінг-Чарлз (28.VIII.1910-26.II.1985) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії за "внесок в теорію оптимального розподілу ресурсів", народився в Голландії. В 1940 емігрував до США. Йому належать вагомі досягнення в статистичній оцінці параметрів в економіко-математичних моделях, зокрема при виборі рішень у теорії фірми (стосовно технології виробництва, його складу та розмірів, які забезпечують максимальний прибуток), що означає аналіз діяльності фірми в тісному зв'язку з лінійним програмуванням. Важливим досягненням К. є вирішення проблеми оптимального розподілу дефіцитних ресурсів між споживачами-конкурентами, розмежування трьох видів товарних потоків (первинні, проміжні та завершальні) та ін. Водночас К. є одним з засновників "компаративної економічної теорії", орієнтованої на зіставлення тенденцій розвитку двох існуючих тоді суспільних систем, країн з різним суспільним устроєм (зокрема, пошуку оптимальних комбінацій довготермінових технологічних процесів, пов'язаних з постачанням,перетворенням і використанням енергії, а також безпосередньо з дослідженнями збереження довкілля). Він уперше дослідив важливість облікового відсотка, за яким суспільство дає оцінку теперішньої вартості майбутнього споживання, для планування економічного зростання. Важливою справою К. вважав підготовку універсальних фахівців з широким науковим кругозором і глибокими знаннями, передусім на стику наук. Найбільше визнання здобули такі праці К.: "Аналіз видів діяльності виробництва і розподілу" (1951), підготовлена групою авторів під його керівництвом, "Статистичний висновок з динамічних моделей економіки" (1950), "Три нариси про стан економічної науки" (1975) та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити