Економічний енциклопедичний словник

Курс акції — 1) ціна, за якою акцію продають на ринку, або відношення ринкової ціни акції до її номінальної вартості; 2) домінуюча ринкова ціна одиниці капіталу акціонерної компанії. Визначається передусім на основі попиту і пропозиції. Опосередковано на К.а. впливають обсяги виплачуваних і очікуваних дивідендів ; розміри позичкового відсотка, ціни на матеріальні цінності; можливість перетворення акцій на готівку без втрат; біржова спекуляція акціями та ін.; економічний стан (оцінка кредитоспроможності) акціонерної компанії вітчизняними та іноземними банками та ін. (див. Курс цінних паперів). Основою для розрахунку К.а. є номінальна вартість акцій та їх кількість, курсові обмеження. За умов досконалої конкуренції К.а. дорівнює чистій дисконтованій вартості очікуваного майбутнього потоку дивідендів. Якщо постійний майбутній щорічний дивіденд позначити як Д, а норму дисконту — і, то К.а. визначається за формулою

К.а. = Д/1+і

У зарубіжних країнах використовуються показник капіталізованої вартості акцій (КВА), який визначає ринкову вартість усіх акцій акціонерної компанії:

КВА= Кількість акцій (КА) х Курс однієї акції.

Показник вартості акції за балансом показує, скільки акціонерного капіталу й резервного фонду припадає на одну випущену акцію:

Вартість акції за балансом = Акціонерний капітал + Резервний фонд К.а.

Показник справжньої вартості акції (СВА) визначає обсяг усіх капітальних ресурсів акціонерної компанії, який припадає на одну випущену акцію. Обсяг капітальних ресурсів складається з вартості акціонерного капіталу, вартості резервного фонду й неоголошених резервів:

СВА = Капітальні ресурси + Неоголошені резерви / К.а

Розрахункова вартість акції після збільшення капіталу (РВАПЗК) визначається за формулою

РВАПЗК = МСЦА + НА/ К.а

де N — кількість старих акцій, за які можна придбати одну нову. СЦА — стара ціна акцій, НА — нова ціна. Для характеристики змін на ринку цінних паперів, порівняння К.а. на біржах світу використовуються індекси, передусім індекс Доу-Джонса (див. індекс Доу-Джонса). У США наприкінці 1999 співвідношення між курсовою вартістю акцій і розміром прибутку 30 наймогутніших корпорацій у галузі нових технологій становило 1000:1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити