Економічний енциклопедичний словник

Курс облігацій — ціна, за якою продають і купують облігації. Розрізняють номінальний, емісійний і ринковий К.о. Номінальний К.о. вказує, яку суму коштів позичив емітент у покупця облігації на певний термін, яка зараховується як борг, який емітент зобов'язаний сплачувати за облігацію при її погашенні. Емісійний К.о. — ціна облігації, за якою емітент (уряд) її продає. Емісійний К.о. державної позики здебільшого нижчий від номінального, і ця різниця становить дохід покупців облігацій, якими найчастіше є комерційні банки. Емісійний К.о. акціонерних компаній регулюється ринковим К.о. — ціною, за якою облігації купують, продають на фондовій біржі. На відхилення ринкової ціни акцій від номінальної впливають такі основні фактори: 1) сума доходу, яку виплачує емітент на облігації (номінальний дохід) і 2) позичковий відсоток банку (кожний власник порівнює дохід від облігацій з відсотком на вклади в банку). Тому ринковий К.о. прямо пропорційний номінальному доходу, що сплачується за облігаціями, і обернено пропорційний позичковому відсотку. Це означає, що ринковий К.о. є капіталізованим доходом (усереднений ринковий К.о. за відносно тривалий період), сплачуваним на облігації. Фактично К.о. може бути більшим або меншим за їх середній курс, залежно від загального стану економіки; кредитного ринку; рівня інфляції; чинної системи оподаткування; сприйняття людьми певних явищ соціально-економічного життя суспільства тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити