Економічний енциклопедичний словник

Лібералізм (лат. Liberalis — вільний) — сукупність поглядів, ідей щодо функціонування національної економіки та певних методологічних засад, прихильники яких намагаються довести недоцільність широкомасштабного втручання держави в економіку, а найважливішими функціями держави вважають охорону існуючої системи, передусім, приватної власності, і забезпечення умов вільної конкуренції. Формування ідей Л. припадає на кінець XVII ст. Його підґрунтя — філософія та соціально-політична думка епохи Просвітництва. Свого розквіту Л. набув у першій половині XIX ст. Протистоїть колективізмові та етатизмові. Найвідоміші представники Л.: І.Бентам, Д.С.Мілль, К.Поппер, І.Берлін, Р.Дарейдорф, Р.Арон, Л.Мізес, Ф.Хаєк та ін. Сучасні неоліберальні доктрини: неолібералізм, ордолібералізм, ліберторіанізм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити