Економічний енциклопедичний словник

Лідерство в цінах (негласна таємна угода) — форма ціноутворення в умовах олігополії, за якої найбільша або найефективніша компанія галузі — ціновий лідер — змінює ціну, а відтак це роблять всі інші компанії, які йдуть за лідером. Л. в ц. поширене в таких галузях, як сільськогосподарське машинобудування, виробництво цементу, міді, бензину, сталі, мінеральних добрив, автомобілів, кольорових металів та ін. До основних особливостей ціноутворення належать: 1) ціновий лідер рідко коригує ціни, які змінюються зі зміною витрат виробництва і попиту в усій галузі, бо інакше конкуренти можуть не піти за лідером; 2) про наступне підвищення цін компанія-лідер галузі повідомляє заздалегідь, що дає їй змогу домогтися згоди конкурентів на реальне підвищення ціни; 3) ціновий лідер, як правило, не встановлює ціну, яка максимізує прибуток галузі в короткотерміновому періоді. Щоб перешкодити новим конкурентам і зберегти в галузі колективну монополію, компанія-лідер може встановлювати ціну, нижчу від рівня, за якого максимізується прибуток.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити