Економічний енциклопедичний словник

Лізинг (англ. leasing — оренда) — довготермінова оренда (від 6 місяців до кількох років) машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд тощо на умовах поворотності, терміновості і платності на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість їх наступного викупу орендарем. Л. є новим способом фінансування та активізації виробництва і збуту, що ґрунтується на збереженні права власності на товар за орендодавцем. У Л. здають також предмети тривалого користування. Як правило, протягом терміну дії договору Л. орендар сплачує орендодавцю повну вартість орендованого майна. Л. можна розглядати також як різновид довготермінового кредиту, наданого в натуральній формі, який клієнт сплачує в розстрочку. Водночас використовуються змішані форми оплати (частину грошима, а частину — товарами і послугами). Переваги Л. у тому, що він не потребує значних одноразових витрат, дає змогу швидко переходити на використання нової техніки, зосередитися на її ефективному використанні і постійно вдосконалювати її за допомогою лізингодавця, звільнитися від обслуговування. Згідно з умовами Л., лізингова компанія, що купує на прохання клієнта устаткування, транспортні засоби тощо, бере на себе зобов'язання власника, зокрема відповідальність за збереження матеріальних цінностей, внесення страхових платежів, сплату майнових податків, виконання робіт за дорученням орендодавця. Клієнт укладає з банком чи лізинговою компанією страховий договір оренди, в якому зазначають, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внесення. Зафіксована у договорі сума виплачується у визначені терміни з попередньою оплатою певного авансу. Для лізингоотримувача витрати за договором Л. виступають у формі орендної плати, а отже, не розмежовуються на відсотки та амортизаційні відрахування. Основний вид Л. — фінансовий Л. (див. Лізинг фінансовий). Залежно від того, хто здійснює обслуговування обладнання, Л. поділяють на чистий (нетто) і брутто. Л. брутто передбачає, що обов'язок обслуговування покладається на лізингодавця. Одна з форм Л. — компенсаційний, за якого орендар поставляє лізинговій фірмі товар, виготовлений з використанням орендованого обладнання, як орендну плату. Такі операції вигідні підприємствам, що взаємодіють із зарубіжними лізинговими фірмами, оскільки перші не мають необхідної валюти для закупівлі й оренди імпортних технічних засобів. Для України перспективним також є фінансовий левередж (див. Левередж фінансовий). У міжнародній банківській практиці поширений Л. із залученням коштів (оренда інвестиційного типу): банк організовує отримання довготермінової позики в одного або кількох кредиторів на суму 80% вартості зданих в оренду активів, за що отримує від орендаря додаткову винагороду. Це дає змогу банку скоротити базу оподаткування за рахунок віднесення відсотка за взятий кредит на витрати своєї діяльності. Правове регулювання Л. в розвинених країнах здійснюється окремим законодавством з Л. (Бельгія, Франція, Італія, ФРН) або судовими рішеннями (США, Англія). У США, крім того, податкові інспектори займаються розмежуванням договорів Л. та умовного продажу для пошуку прихованого податку. В Англії договір Л. — довготермінова угода, а справжній договір має назву "оренда — продаж", у Франції — "кредит — оренда". Широке використання Л. засвідчує те, що у США його частка у виробничих інвестиціях становить близько 30%, а щорічний обсяг лізингових договорів ще наприкінці 90-х XX ст. на лізингових ринках світу становив понад 500 млрд дол. Розвитку Л. в Україні сприятиме широке залучення іноземних інвестицій: надання митних пільг для тимчасового ввезення обладнання; надання лізингодавцю податкових пільг при купівлі вітчизняного обладнання; використання іноземної допомоги на Л., що заощадить валюту; випробування ввезеного обладнання, його своєчасний ремонт та обслуговування, зменшення або скасування ставки оподаткування доходів від позареалізаційних операцій після передання майна в оренду, втілення в життя міжнародної конвенції про фінансовий Л. Загалом на основі Л. формується і розвивається лізингова індустрія.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити