Економічний енциклопедичний словник

Ліквідність балансу — співвідношення між активами балансу (в якому відображено засоби підприємства, їх структуру, розміщення) і пасивами (джерела формування господарських засобів та їх цільове призначення). Активи балансу за ступенем ліквідності поділяють на: І — ліквідні; II — вимоги підприємства, що легко реалізуються; III — елементи нормованих обігових коштів, що легко реалізуються. Пасиви балансу за ступенем терміновості оплати поділяють на: І — заборгованість заробітної плати та страхування; прострочена заборгованість за кредитами банків, постачальникам та платежі до бюджету; II — короткотермінові кредити; розрахунки з банком і кредиторами; дивіденди на паї та акції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити