Економічний енциклопедичний словник

Ліст Фрідрих (1789—1846) — німецький економіст, автор теорії національної політичної економії. Головна праця Л. — "Національна система політичної економії" (1841). "Національна" політична економія, на його думку, досліджує структуру державної політики, спрямованої на забезпечення національного розвитку та захист національних інтересів, вчить, як конкретна нація може зберегти і поліпшити своє економічне становище за реальних світо-господарських умов, як визначити найсприятливіші умови для розвитку продуктивних сил нації. Класичну політичну економію він критикував за ігнорування продуктивних сил та індивідуалістичний підхід (дотримання принципу індивідуалізму). Націоналізм він, зокрема, називав характерною відмінністю створеної ним системи, а предметом політичної економії — "політику, яку повинна проводити окрема нація, щоб досягти економічного прогресу" і як "за допомогою національних продуктивних сил... розробити національні природні джерела" з метою забезпечення національного добробуту і майбутнього нації. Добробут країни, за Л., визначається ступенем розвитку продуктивних сил, передусім фабрично-заводської промисловості. Водночас теорію продуктивних сил він протиставив трудовій теорії вартості, стверджуючи, що багатство визначається не кількістю створених працею товарів, а здатністю створювати багатство. Називаючи головною продуктивною силою "розумовий капітал людства, що проживає", він некоректно включав до складу продуктивних сил такі громадські та політичні заклади, як пресу, церкву, суд та деякі інші елементи. Продуктивні сили, на думку Л., також залежать від "соціальних, політичних і громадських інституцій та законів". Хибним було і його трактування вартості. Висунув ідею про такі стадії економічного розвитку суспільства, як землеробство, пастухування, дикість, або мисливство, землеробсько-мануфактурна і землеробсько-мануфактурно-комерційна (її вважав господарським ідеалом), однак однобічним було його твердження про те, що перехід від однієї стадії до іншої зумовлений не змінами у способі виробництва, а характером торговельних відносин між окремими країнами. Крім того, він заперечував існування універсальних (властивих для інших країн) економічних законів, пояснюючи це незіставністю економік різних країн. Обґрунтовуючи протекціонізм, Л. доводив, що для двох націй вільна конкуренція сприятлива лише за умови, що вони перебувають на однаковому рівні промислового розвитку, відстала нація повинна спрямувати свої зусилля на підтримання вільної конкуренції з націями, які перебувають на вищому ступені розвитку за активного втручання держави в економіку, захисту нею внутрішнього ринку від іноземних конкурентів. Головним напрямом такої політики Л. вважав торговельну політику: держава повинна гнучко захищати свою національну промисловість, передусім через митну систему, яка є виявом прагнення народів до збереження власного добробуту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити