Економічний енциклопедичний словник

Логістика торговельна — розділ науки логістики, який вивчає закономірності та шляхи оптимізації комплексного планування, організації та управління фізичним рухом товарів у сфері обігу та комерційного посередництва з метою мінімізації витрат та економії часу. Повніше сутність Л.т. розкривається у таких основних функціях: 1) планування та організація закупівель товарів від виробників або гуртових продавців та їх доставки на склади посередників; 2) організація наукового процесу на складах, передусім приймання, розміщення, складування і зберігання товарів; 3) управління товарними запасами, постачанням товарів покупцям на підприємствах гуртової та роздрібної торгівлі; 4) організація передпродажного та післяпродажного обслуговування споживачів, забезпечення високого рівня сервісу. Потік товарів забезпечує наявність комплексної інформації, рух фінансових потоків, розвиток відносин економічної власності, потоки прав власності, послуг та ін. Основними принципами Л.т. є системність, оптимальність, економічність, адаптивність та ін. Оптимізація товарних потоків у Л.т. забезпечується використанням економічних важелів і стимулів впливу на суб'єктів торговельних відносин, чіткою регламентацією їх взаємодії, обґрунтуванням політики та типових вимог до техніко-технологічних характеристик транспортно-складського процесу, до вантажних одиниць, транспортної тари та упаковки, навантажувально-розвантажувальних механізмів тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити